Start
Uwaga! Kleszcze!!! PDF Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 09:20

Znalezione obrazy dla zapytania kleszcze

Kleszcze odpowiedzialne są za przenoszenie wielu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka, z których największe znaczenie mają bakterie wywołujące boreliozę z Lyme oraz wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu (obie choroby podlegają obowiązkowej rejestracji).

Najczęściej nowe przypadki chorób odkleszczowych notuje się w okresie od maja do listopada – początek wiosny zachęca bowiem do częstszego przebywania w terenach leśnych lub zadrzewionych (parki miejskie, skwery), co stanowi ryzyko ukłucia przez te pajęczaki.

Na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego (miasto Toruń) i powiatu toruńskiego ziemskiego od wielu lat nie wystąpił przypadek kleszczowego zapalenia mózgu, natomiast co roku rejestrowanych jest kilkadziesiąt przypadków boreliozy.

W I półroczu 2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu zarejestrowano 21 przypadków boreliozy, spośród których 3 wymagały hospitalizacji.

W analogicznym okresie 2016 r. zarejestrowano 25 przypadków boreliozy, w tym 6 wymagających hospitalizacji.

W 2016 r. zarejestrowano łącznie 71 przypadków boreliozy, w tym 15 wymagających hospitalizacji (w 2015 r. – 68 przypadków, w tym 13 hospitalizacji; w 2014 r. – 79 przypadków, w tym 22 hospitalizacje; w 2013 r. – 62 przypadki, w tym 23 hospitalizacje; w 2012 r. – 52 przypadki, w tym 16 hospitalizacji).

Najlepszym sposobem ochrony przed zachorowaniem na kleszczowe zapalenie mózgu jest zaszczepienie się przeciwko tej chorobie. Zgodnie z „Programem Szczepień Ochronnych na rok 2017” szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu są zalecane „osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny podaje, że „wirus wywołujący odkleszczowe zapalenie mózgu (KZM) występuje na obszarach endemicznego występowania choroby, jednak jej rozpowszechnienie jest zróżnicowane w zależności od regionu geograficznego. Ryzyko zachorowania na KZM występuje w krajach środkowej, wschodniej i północnej Europy, na obszarze Azji z klimatem umiarkowanym, w Północnych Chinach, Mongolii, na terenie Federacji Rosyjskiej (np. Syberia)”

Więcej informacji: http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=124&sz=714&to

Przeciwko boreliozie niestety dotychczas nie opracowano szczepionki. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy wdrożyła do stosowania metodę pozwalającą na zbadanie kleszcza usuniętego z miejsca wkłucia, pod kątem przenoszenia przez niego krętków Borrelia burgdorferi. Dzięki badaniu możliwe jest uzyskanie odpowiedzi, czy kleszcz był źródłem zakażenia krętkiem wywołującym boreliozę, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów zachorowania lub/i podjęcia leczenia. W celu wykonania badania należy dostarczyć kleszcza w całości bądź w kawałkach w szklanym lub plastikowym naczyniu (np. pojemnik na kał lub mocz dostępny w aptekach) do Pracowni Wirusologicznej Oddziału Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 (Pracownia Wirusologiczna: tel. 52 376 18 59).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy: http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=791&unroll=34

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe należy pamiętać o następujących zaleceniach:

 1. Noś odpowiednie ubranie, które powinno chronić całe ciało. Najlepiej założyć długie spodnie i bluzkę z długim rękawem, skarpetki, zakryte buty, czapkę na głowę; warto przy tym pamiętać, że na ubraniu o jasnym kolorze łatwiej można zauważyć kleszcza.
 2. Starannie obejrzyj całe ciało po wyjściu z lasu czy parku. Kleszcz zanim zakotwiczy się
  w skórze poszukuje odpowiedniego miejsca do wkłucia. U dzieci najczęściej lokalizuje się na głowie – zazwyczaj na granicy włosów i za uszami; u dorosłych w miejscach, gdzie skóra jest delikatna – pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu.
 3. Po powrocie do domu weź prysznic lub przynajmniej umyj nogi do wysokości uda wodą
  z mydłem.
 4. Stosuj środki odstraszające (repelenty), których substancje aktywne powodują, że człowiek jest niewyczuwalny dla kleszczy.
 5. Nie siadaj na zwalonych pniach drzewnych, jest to bowiem ulubione miejsce przebywania bardzo żarłocznych młodocianych form kleszczy, tzw. nimf.
 6. Nie chodź po trawie bez obuwia.
 7. Ustawiaj namiot na środku łąki, a nie na jej skraju, pod gałęziami drzew czy krzakami.
 8. Szybko usuń kleszcza zaraz po zauważeniu, najlepiej pęsetą. Kleszcza trzeba chwycić za przednią część ciała, tuż przy skórze i  zdecydowanym ruchem pociągnąć ku górze,
  a miejsce po ukąszeniu dokładnie zdezynfekować. Jeżeli kleszcz tkwi głęboko, najlepiej od razu iść do lekarza. Nie wolno kleszczem kręcić, zgniatać go, bo to może spowodować wstrzykniecie do ciała dodatkowej porcji groźnych wirusów czy bakterii. Nie wolno również smarować kleszcza tłuszczem, ponieważ wówczas kleszcz dusi się i  zwiększa wydzielanie śliny, w której mogą znajdować się zarazki.

Usunięcie kleszcza w ciągu pierwszej doby po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia chorobotwórczymi wirusami czy bakteriami.

Warto podkreślić, że w roku szkolnym 2016/17 w 20 placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły podstawowe) w powiecie toruńskim kontynuowany był program edukacyjny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do młodszych uczniów szkół podstawowych. W działania programowe włączani byli również rodzice dzieci.

Koordynatorzy programu w placówkach oświatowo-wychowawczych zostali przygotowani do realizacji działań przez koordynatora powiatowego – pracownika PSSE w Toruniu. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały edukacyjne.

 
Jak ustrzec się przed upałem. PDF Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 08:40

Upały przekraczające 30°C dają się we znaki wszystkim, zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu radzi jak ustrzec się przed  niekorzystnymi dla zdrowia skutkami wysokich temperatur:

 1. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, szczególnie w godzinach 11 – 16.
 2. Konieczne jest spożywanie większej ilości napojów, aby zapobiec odwodnieniu – najlepsza jest niegazowana lub lekko gazowana woda. Codziennie należy wypić 2 – 3 l płynów. Należy unikać picia alkoholu, mocnej kawy i herbaty (działają moczopędnie) oraz bardzo słodkich soków i napojów gazowanych (cukier wzmaga pragnienie).
Więcej…
 
Bezpieczne wakacje PDF Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 08:32
Poprawiony: wtorek, 11 lipca 2017 09:30
 
Nie kąpmy się w fontannach! PDF Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 07:36

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ostrzega – nie kąpmy się w fontannach! Woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana (tak jak to ma miejsce w przypadku pływalni), a jej jakość nie podlega żadnej  kontroli!

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – przestrzega, że zagrożenie dla zdrowia może wiązać się nie tylko z piciem wody z fontanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych za pomocą rąk lub trzymanych w nich przedmiotów do jamy ustnej.

Więcej…
 
31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu PDF Drukuj Email
środa, 31 maja 2017 07:13

Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi - to hasło tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzonego 31 maja od 1988 roku.

Światowa Organizacja Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na zagrożenie jakie niesie nielegalny handel papierosami. Szacuje się, iż w Europie nielegalny rynek wyrobami tytoniowych stanowi 6 - 10%. Biorąc pod uwagę dostępność ekonomiczną wyrobów tytoniowych, ograniczenie dostępności tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących papierosy, a co za tym idzie – zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe oraz ograniczy liczbę zgonów.

Więcej…
 
Nadzór sanitarny nad pływalniami. PDF Drukuj Email
piątek, 26 maja 2017 12:39

Badania jakości wody do kąpieli prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), które nakłada na zarządzających pływalniami obowiązek prowadzenia stałego monitoringu jakości wody z określoną częstotliwością i zakresem badań, co w znaczący sposób wpływa na  bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z tych obiektów.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego „w obiektach sportowych, w obiektach rekreacji wodnej, miejscach gdzie znajdują się pływalnie i urządzenia wodne przeznaczone do użytku publicznego i półpublicznego (ograniczona liczba osób np. hotele, szkoły) bezwzględnie powinny być zapewnione odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i sanitarno-techniczne, a woda powinna być wolna od mikroorganizmów stanowiących zagrożenie zdrowia użytkowników”.

Największe zagrożenie na pływalniach stanowi skażenie wody w nieckach bakterią Pseudomonas aeruginosa (tj. pałeczką ropy błękitnej).

Należy podkreślić, że na jakość wody w pływalni wpływają przede wszystkim nawyki higieniczne osób korzystających z kąpieli.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego bezwzględnie każda osoba przed wejściem do hali basenowej powinna dokładnie umyć się mydłem i spłukać pod natryskiem (zalecane bez kostiumów kąpielowych).

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.

 
Szczepienia ochronne PDF Drukuj Email
piątek, 19 maja 2017 13:22

Szczepienia ochronne w Polsce wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 b cyt. ustawy „osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym”.

Szczepienia ochronne – obowiązkowe i zalecane – wymieniane są w aktualizowanym każdego roku Programie Szczepień Ochronnych, stanowiącym załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5
Copyright © 2017 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.