Start
GRYPA - materiały informacyjne PDF Drukuj Email
środa, 01 lutego 2017 00:00

 

 

 
Nowe znaki zakazu palenia PDF Drukuj Email
środa, 23 listopada 2016 09:44

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 oraz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.

Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".

USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia:

Nowe znaki zakazu palenia

 

Jakie potrzeby w Twoim życiu zaspokaja palenie?

Jak ograniczyć palenie poprzez systematyczną zmianę codziennych nawyków?

https://pl-pl.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

https://www.youtube.com/watch?v=gBeYGLfOJ0g

 
Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina PDF Drukuj Email
piątek, 28 października 2016 11:24

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina".

Szczegóły na stronie Rzecznika Praw Pacjenta:

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/.

 

Odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 

Odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 

Odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

 
Konkurs: "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu" PDF Drukuj Email
środa, 15 czerwca 2016 09:45

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne ogłosiło konkurs pt.

„ODDAL TO”

Konkurs ten służy zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia. Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu bezpłatnej aplikacji „Oddal to” , którą należy pobrać z Gogle Play lub App Store.

Za pomocą tej aplikacji należy wykonać zdjęcia czemuś niezdrowemu, co negatywnie wpływa na zdrowie. Zdjęcia te należy przesłać do 31 października za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.oddalto.gis.gov.pl

Laureaci zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami o łącznej wartości 10.000 zł.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach internetowych: www.oddalto.gis.gov.pl oraz www.pth.pl

Druga część konkursu „Oddal to” adresowana jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla laureatów organizatorzy zapewniają nagrody o łącznej wartości 20 000 zł.

Uczniowie wykonują zdjęcia za pomocą aplikacji „Oddal to”, którą należy bezpłatnie pobrać z Gogle Play lub App Store. Następnie ze zgromadzonych zdjęć klasa lub nawet cała szkoła przygotowuje pracę (kolaż, infografika, plakat), którą zapisuje na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash) i przesyła  na adres organizatora (Główny Inspektorat Sanitarny, ul Targowa 65, 03-729 Warszawa) do 31 października 2016 r.

Dokumenty konkursowe dla szkół:

Więcej…
 
Zapobieganie zakażeniom HCV PDF Drukuj Email
czwartek, 06 października 2016 10:25

Ulotka - Zapobieganie zakażeniom HCV

 
Ocena obciążenia uczniów plecakami. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 maja 2016 11:34

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w okresie luty - kwiecień bieżącego roku przeprowadził ocenę obciążenia uczniów tornistrami i plecakami.

Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaków dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie tornistrów szkolnych, ciężar tornistra nie powinien przekraczać od 10% do 15% masy ciała ucznia. Za właściwy stosunek wagi tornistra do wagi ciała przyjęto 15%.

Badania przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wytypowano łącznie 11 szkół publicznych - 9 szkół podstawowych i 2 gimnazja - w Toruniu, Chełmży oraz na terenach wiejskich. Badaniem objęto ogółem 32 oddziały, w tym w szkołach podstawowych: 9 klas pierwszych, 9 klas drugich i 8 klas trzecich, w gimnazjach: 2 klasy pierwsze, 2 klasy drugie i 2 klasy trzecie. Ogółem zważono 707 plecaków (421 w miastach, 286 na terenach wiejskich). Dane dotyczące liczby zważonych plecaków przedstawia Tabela 1.

 

Więcej…
 
Szczepienia najlepszym sposobem uniknięcia grypy. PDF Drukuj Email
wtorek, 23 lutego 2016 12:45

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie!

Grypa (influenza) – to ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirusy grypy typu A, B i C, atakująca górne i/lub dolne drogi oddechowe.

Występują trzy rodzaje wirusa grypy: A, B i C – wirusy grypy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, mogących osiągać rozmiary epidemii, natomiast typ C powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu.

Wirus grypy A występuje u ludzi i zwierząt. Jest klasyfikowany na podtypy w oparciu o rodzaj białek tworzących otoczkę białkową – hemaglutyninę (H) i neuraminidazę (N). Wyróżnia się 16 podtypów H (H1-H16) oraz 9 podtypów N (N1-N9), co daje dużą liczbę  możliwych kombinacji.

Wirus grypy B występuje tylko u ludzi; ma tylko po jednym podtypie H i N.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 5 z 6
Copyright © 2017 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.