Start
Ocena obciążenia uczniów plecakami. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 maja 2016 11:34

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w okresie luty - kwiecień bieżącego roku przeprowadził ocenę obciążenia uczniów tornistrami i plecakami.

Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaków dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie tornistrów szkolnych, ciężar tornistra nie powinien przekraczać od 10% do 15% masy ciała ucznia. Za właściwy stosunek wagi tornistra do wagi ciała przyjęto 15%.

Badania przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wytypowano łącznie 11 szkół publicznych - 9 szkół podstawowych i 2 gimnazja - w Toruniu, Chełmży oraz na terenach wiejskich. Badaniem objęto ogółem 32 oddziały, w tym w szkołach podstawowych: 9 klas pierwszych, 9 klas drugich i 8 klas trzecich, w gimnazjach: 2 klasy pierwsze, 2 klasy drugie i 2 klasy trzecie. Ogółem zważono 707 plecaków (421 w miastach, 286 na terenach wiejskich). Dane dotyczące liczby zważonych plecaków przedstawia Tabela 1.

 

Więcej…
 
Szczepienia najlepszym sposobem uniknięcia grypy. PDF Drukuj Email
wtorek, 23 lutego 2016 12:45

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie!

Grypa (influenza) – to ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirusy grypy typu A, B i C, atakująca górne i/lub dolne drogi oddechowe.

Występują trzy rodzaje wirusa grypy: A, B i C – wirusy grypy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, mogących osiągać rozmiary epidemii, natomiast typ C powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu.

Wirus grypy A występuje u ludzi i zwierząt. Jest klasyfikowany na podtypy w oparciu o rodzaj białek tworzących otoczkę białkową – hemaglutyninę (H) i neuraminidazę (N). Wyróżnia się 16 podtypów H (H1-H16) oraz 9 podtypów N (N1-N9), co daje dużą liczbę  możliwych kombinacji.

Wirus grypy B występuje tylko u ludzi; ma tylko po jednym podtypie H i N.

Więcej…
 
UWAGA! DOPALACZE! PDF Drukuj Email
piątek, 30 maja 2014 07:29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przestrzega przed używaniem nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy...

 
Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. PDF Drukuj Email
czwartek, 21 marca 2013 09:22

 

 

 

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia”.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje o nowym projekcie edukacyjnym:

 

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 5 z 5
Copyright © 2017 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.