Start Nie pal przy mnie, proszę
Program edukacji antytytoniowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę” PDF Drukuj Email

Program edukacji antytytoniowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

 

Według danych z 2013 r. w Polsce 27% mężczyzn i 22% kobiet zmusza dzieci
do biernego wdychania dymu tytoniowego.

 

Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą!

 

Założenia programu:

 • skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
 • stanowi 2 ogniwo w cyklu programów antynikotynowych
 • proponuje realizację metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku
  i możliwości dzieci
 • podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
 • proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
 • ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
  u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Cel główny: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu

Cele szczegółowe:

 

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji  nt. zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

Metodyka programu:

 

W zajęciach warsztatowych stosuje się:

 • metody aktywizujące, np.:

•    burza mózgów,

•    „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy,

•    ćwiczenia oddechowe,

•    wierszyk – postać wiewiórki Wiki,

•    krzyżówka,

•    układanka o wiewiórce,

•    znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,

•    wizualizacja,

•    drama.

 

 • pracę w małych grupach polegającą na współpracy − dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.
 • nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.
 • czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.
 • jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, autorzy sugerują również wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć, w zależności od warunków i okoliczności.

 

Struktura programu: program składa się z 5 zajęć warsztatowych z uczniami:

 

 • Co to jest zdrowie (poszerzenie wiedzy o zdrowiu)
 • Od czego zależy nasze zdrowie (kształtowanie postaw odpowiedzialności
  za własne zdrowie)
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ( informacje o biernym paleniu)
 • Co zrobić, gdy  moje życie jest zagrożone
 • Nie pal przy mnie, proszę ( wykształcenie postawy asertywnej u dzieci)

 

Do pobrania:

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 10:44
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.