Start
Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN PDF Drukuj Email
środa, 01 sierpnia 2018 07:37

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych

 

Więcej informacji:

Strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -Państwowego Instytutu Badawczego

 
Copyright © 2019 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.