Start Aktualności Odkażanie różnego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych
Odkażanie różnego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych PDF Drukuj Email
wtorek, 07 kwietnia 2020 11:05

Wzwiązku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującegochorobę COVID-19 w oparciu o raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmentalcleaning in non-healthcarefacilitiesexposed to SARS-CoV-2”, który możeokazaćsię pomocny przy odkażaniuróżnego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przekazuje następujące informacje.

 

Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmentalcleaning in non-healthcarefacilitiesexposed to SARS-CoV-2” zawiera wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń
i przestrzeni publicznych innych niżnależące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołującychorobę COVID-19 (tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z  potwierdzonym COVID-19), np. pokoje, urzędy,środki transportu, szkoły itp.

Autorzy ww. dokumentu, w celu odkażenia wskazanych miejsc zalecają m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem. Natomiast w przypadku powierzchni, które mogązostać uszkodzone przez podchloryn sodu, rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem).

Ponadto w ww. dokumencie wskazano inne skuteczne, przeciw różnymkoronawirusom, substancje wraz z ich stężeniami (np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chlorek sodu).

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych (co jest szczególnie istotne w kontekście SARS-CoV-2). Zatem przy stosowaniu tych środków, pracownicy realizujące konkretne procedury muszą być adekwatnie zabezpieczeni. Ponadto dezynfekcja przestrzeni publicznych winna odbywać się w czasie, gdy w miejscach publicznych nie będzie innych osób. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na utrzymanie terenu miasta i gminy w czystości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę usuwania na bieżąco odpadów zalegających w różnych przypadkowych miejscach przestrzeni publicznej.

Dodatkowa informacja.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zostało skierowane pismo do Pana Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośbą o sporządzenie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odrębnego wykazu preparatów służących do dezynfekcji w przestrzeni publicznej (powierzchni ulic, wiat przystankowych, ogólnodostępnych powierzchni dotykowych itp.), w tym zasad stosowania preparatu, a także koniecznego stężenia roztworów i czasu kontaktu, jeżeli wymaga tego procedura dezynfekcji.

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 12:48
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.