Start Aktualności Odbiory budowlane zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego

Ostatnio dodane dokumenty

Odbiory budowlane zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego PDF Drukuj Email
niedziela, 03 maja 2020 12:19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w postępowaniach dotyczących zajmowania stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i w związku z „ustawą COVID-19” wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 

1. informację wskazującą na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy);

2. kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 5 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoli na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego;

3. protokoły badań i sprawdzeń:

- instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),

- instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Poprawiony: niedziela, 03 maja 2020 12:23
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.