Start Aktualności INFORMACJA
INFORMACJA PDF Drukuj Email
czwartek, 14 maja 2020 14:02

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Kierownicy Żłobków

 

Uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym brak jest przepisów uzależniających wznowienie działalności przez placówki oświatowe od uzyskania zgody lub opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Decyzję, czy w placówce spełnione są warunki dla częściowego uruchomienia działalności, podejmują dyrektorzy placówek w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie własnej oceny oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

W sprawie wizytacji placówek planujących wznowienie działalności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że udziela pomocy w formie konsultacji w zakresie sposobu organizacji opieki w przedszkolach. Procedury postępowania, opracowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dostosowane do poszczególnych placówek, można przedłożyć w tut. Stacji w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Nie przewiduje się odrębnych wizytacji mających na celu dokonanie oceny, czy poszczególna placówka może rozpocząć działalność po przerwie.

 

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Toruniu

 

Ewa Nowak - Wąsicka

Poprawiony: piątek, 15 maja 2020 17:08
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.