Start Aktualności Ostrzeżenia i komunikaty Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN
Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 09:21

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przekazuje komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P19200195401368873221848&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P19200195401368873221848&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

KOMUNIKAT XI dotyczy narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P19200195401368873221848&wydarzenia_wydarzenie_id=1078

 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.