Start Informacje o stacji Działalność
Działalność PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2003 13:21

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.
Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Toruniu posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Toruniu jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 04-01013


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    (Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263)
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
    (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654)
  3. Ustawy o finansach publicznych
    (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240)

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana została, by chronić zdrowie ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska oraz, by zapobiegać powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Zadanie swoje Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje przez:

 

1.

Sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:

-

higieny środowiska,

-

higieny pracy w zakładach pracy,

-

higiena procesów nauczania i wychowania,

-

higieny wypoczynku i rekreacji,

-

zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

-

higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych, a także na prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu swoim działaniem nadzorowym obejmuje teren powiatu toruńskiego w skład, którego wchodzą:

-

miasta: Toruń i Chełmża,

-

gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.

3.  Prowadzenie badań laboratoryjnych wspierających sprawowanie nadzoru sanitarnego bieżącego i zapobiegawczego dla potrzeb stacji sanitarnych na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego. Zobacz więcej

 

 

Хотя "игровые автоматы азарт" я любил Маюми со всем пылом своего юного сердца и теперь уверился в том, "скачать учебник биологии 8 класс сонин" что и она любит "полтора воинственных метра или берегитесь злобного дракона скачать" меня, но мы еще до сих пор не сказали этого друг другу.

С этими "Арника 6 инструкция" странными субъектами он никак не "Скачать бесплатно драйвер canon mf4010" мог договориться и растерялся.

В дни празднеств устанавливается некоторое подобие равенства, точно при республике.

Мордонт "игровые автоматы клеопатра играть бесплатно" засмеялся и сел за стол, затем обернулся, чтобы взглянуть на Норну, "Готовимся к школе/6 книжек в портфеле" но она во время "жуль верн произведения" разговора с коробейником незаметно выскользнула из дома.

С того времени, "Книга-мечта о прогулках зимой и летом" как возросли его богатство и влияние, моя тщеславная мать "Кто где живет? Для занятий с детьми от 2 до 3 лет." стала относиться к нему еще благосклоннее.

Мы проехали уже больше пяти миль.

 
Copyright © 2018 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.