Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PDF Drukuj Email
sobota, 03 maja 2003 13:50

Do zakresu działania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, należy wydawanie decyzji, uzgodnień bądź opinii do różnego rodzaju opracowań urbanistycznych, projektowych, realizacyjnych z zakresu budownictwa pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w szczególności:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów inwestycji budowlanych,
- opiniowanie projektów wytycznych lub norm pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych oraz przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów pracy lub ich części.
Pracownicy Sekcji udzielają informacji i konsultacji w zakresie zagadnień higienicznych i zdrowotnych oraz sanitarnych środowiska odnoszących się do procesu inwestycyjnego.


Obiekt na etapie projektu budowlanego może być przedstawiony do uzgodnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Do projektu należy dołączyć wniosek o następującej treści:
wniosek (O UZGODNIENIE ) - format DOC


Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy wcześniej zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek z prośbą o odbiór sanitarny powinien zawierać komplet informacji dotyczących danej inwestycji (rodzaj, wielkość, adres, telefon kontaktowy).

wniosek (O ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY) - format DOC
wniosek (O WYDANIE OPINII ORAZ PRZEPROWADZENIE KONTROLI SANITARNEJ) - format DOC

 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.