Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Higieny Dzieci i Młodzieży
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2003 13:51

Sekcja Nadzoru nad Higieną Dzieci i Młodzieży prowadzi kontrole w zakresie:

- przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówkach oświatowo - wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły pomaturalne, szkoły wyższe, domy dziecka, internaty, bursy, domy studenckie, placówki rekreacyjne, placówki pracy pozaszkolnej) oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
-

przestrzegania zasad higieny procesów nauczania.

file icon Wniosek o wydanie opinii, oraz przeprowadzenie kontroli
(Higiena Dzieci i Młodzieży)

 

 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.