Start Oddział Laboratoryjny Sekcja Oceny Środowiska Pracy
Sekcja Oceny Środowiska Pracy PDF Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2003 10:02
Spis treści
Sekcja Oceny Środowiska Pracy
Więcej o badaniach środowiska pracy
Wszystkie strony
Wykonuje badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie:
- pomiarów natężenia hałasu (w tym hałasu infradźwiękowego) ustalonego i nieustalonego, pomiaru widma hałasu.
- pomiarów drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka,
- pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego,
- pomiarów mikroklimatu umiarkowanego i gorącego  oraz pomiary wilgotności względnej,
- badania zapylenia - pomiary stężeń frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej pyłu wraz z oznaczeniem procentowej zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach pochodzenia mineralnego, organicznego i innych,
- badania stężeń toksycznych związków chemicznych organicznych i nieorganicznych w tym: pyłów i dymów spawalniczych, metali i ich tlenków oraz rozpuszczalników organicznych wydzielających się z farb, lakierów, żywic, klejów oraz chemicznych środków piorących i czyszczących,

  
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.