Start Oddział Laboratoryjny Usługi laboratoryjne
Usługi PSSE Toruń


Badania sanitarno-epidemiologiczne na nosicielstwo w Laboratorium przy ul. Kopernika 9. PDF Drukuj Email
niedziela, 18 maja 2003 11:46

Szanowni Klienci

Informujemy, iż od dnia 16.10.2020 r. zmianie ulegają dni i godziny otwarcia Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników PSSE w Toruniu. (ul. Kopernika 9 wejście B)

Punkt Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników będzie czynny dla klientów wyłącznie w PONIEDZIAŁKI i WTORKI w godzinach:

7:30-11:00  - wyłącznie przyjmowanie materiału do badan na nosicielstwo w kierunku Salmonella i Shigella

oraz 13:00-14:30 – wyłącznie wydawane wyników  oraz wymazówek z podłożem transportowym.

W pozostałe dni tygodnia Punkt Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników będzie  nieczynny dla klientów.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

56 65-393-76 wew. 54
56 65-393-77 wew. 54

Na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570) obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają m.in. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Na badania sanitarno-epidemiologiczne powinien kierować pracodawca, a koszty badań powinny być finansowane przez pracodawcę, jednak można je również wykonać na własny koszt.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że rodzaj i terminy badań jakie należy przeprowadzić przed podjęciem pracy określa lekarz medycyny pracy (Przychodnie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu przy ul. Sz. Bydgoska 40/62, ul. Bydgoska 76, ul. Gagarina 39, ul. M. Skłodowskiej-Curie 59) lub lekarz pierwszego kontaktu.

Jeżeli lekarz zaleci przeprowadzenie badania kału w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, wówczas badanie to obejmuje trzykrotne badanie kału. W Toruniu wykonuje je Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ulicy Kopernika 9.

Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1100 oraz dodatkowo we wtorki w godzinach od 1400 do 1500.

Przyjmowanie prób na nosicielstwo pałeczek jelitowych i wydawanie wyników - parter pokój nr 6 wejście B (od podwórza).

Próbki kału należy pobierać na wymazówki z podłożem transportowym przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować w lodówce max. 72 godziny (do Laboratorium PSSE można dostarczyć jednocześnie wszystkie 3 próbki). Do badań będą przyjmowane tylko próbki kału pobrane na wymazówki z podłożem transportowym. Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 105 zł. Opłatę w formie przelewu należy uiścić tak aby było możliwe okazanie dowodu wpłaty przy oddaniu próbek do badań.

Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału można pobrać bezpłatnie w Laboratorium PSSE w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 -1100.

Należność za badanie w kwocie 105 zł należy wpłacać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu:

NBP OO Bydgoszcz Nr 14 1010 1078 0045 6122 3100 0000

Przy oddaniu próbek do badania konieczne jest okazanie dowodu wpłaty należności za wykonanie badań.

UWAGA!!!

· W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby badanej.

Do pobrania:

ZLECENIE NA BADANIE mikrobiologiczne / serologiczne / parazytologiczne
(kliknij TUTAJ aby pobrać)

ZLECENIE NA BADANIE na nosicielstwo
(kliknij TUTAJ aby pobrać)

Instrukcja pobrania i transportu próbek kału do badań na nosicielstwo Salmonella-Shigella
(kliknij TUTAJ aby pobrać)


Zlecenie na badanie biologicznego wskaźnika kontroli procesu sterylizacji
(kliknij TUTAJ aby pobrać)

Wydawanie wyników:
- poniedziałek, w godz. 1300-1400
- wtorek, w godz. 1400-1500
- środa, w godz. 1300-1400
- czwartek i piątek, w godz. 730-1100


Dla mieszkańców powiatu brodnickiego uruchomiono punkt przyjmowania próbek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel 56 697 49 74

22 grudnia 2014r. jest ostatnim dniem przyjmowania próbek przed Bożym Narodzeniem

30 grudnia 2014r. jest ostatnim dniem przyjmowania próbek przed Nowym Rokiem

 
Wykonywane badania PDF Drukuj Email
niedziela, 18 maja 2003 11:44

 


 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu jest przygotowany do wykonywania badań w ramach nadzoru sanitarnego i na zamówienie, zlecenie klienta zewnętrznego. Badania wykonują wyspecjalizowane Sekcje Oddziału:

 

I Sekcja Mikrobiologii wykonuje badania:

 

1. W zakresie schorzeń jelitowych:
- badania na nosicielstwo pałeczek jelitowych (tzw. branżowe) dla osób wykonujących czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
- badania bakteriologiczne w stanach chorobowych przebiegających z przewlekłymi biegunkami min.: zakażenia pałeczkami Salmonella, Shigiella, Yersinia,
- badanie w kierunku enteropatogennych E.coli (EPEC) w zespołach biegunkowych u dzieci głównie niemowląt,
- badanie parazytologiczne w kierunku inwazji pasożytów jelitowych,
- antybiogramy bakterii patogennych.
2. W zakresie badań serologicznych:
- antygen HBs
- antygen HBe
- przeciwciała anty HBe
- przeciwciała anty HBc - total
- przciwciała anty HAV - IgM
- przeciwciała anty HIV
- cytomegalia - IgM
- różyczka - IgM, IgG
- toksoplazmoza - IgM, IgG
- Mykoplasma pneumoniae - IgM
- krztusiec - IgA, IgM, IgG
- punkt pobierania krwi (odpłatność 3zł)
3. W zakresie badań skuteczności sterylizacji:
- sterylizatory na suche, gorące powietrze (Sporal S),
- autoklawy (Sporal A),

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownika Sekcji
- mgr Karolina Musiał tel. 056/653-93-76 (77) w 46

Dokumenty do pobrania


II Sekcja Badania Żywności i Żywienia wykonuje Badania:

1. Badania Mikrobiologiczne:
- oznaczanie bakterii z grupy coli,
- oznaczanie Escherichia coli,
- wykrywanie obecności pałeczek Salmonelli,
- Wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
- oznaczanie Listeria monocytogenes,
- oznaczanie Staphylococcus aureus,
- oznaczanie Bacillus cereus,
- oznaczanie drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących,
- oznaczanie przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany,
- oznaczanie Clostrilium perfringens,
- oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych,
- oznaczanie liczby drożdży i pleśni,
- oznaczanie bakterii kwaszących typu mlekowego,
- wykrywanie enterokoków,
- badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych,
- badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej.
2. Badania fizyko-chemiczne:
- zawartość środków konserwujących (kwas sorbowy, kwas benzoesowy i dwutlenek siarki),
- zawartość azotynów i azotanów,
- metali szkodliwych dla zdrowia (As, Pb, Cu, Zu, Cd, Hg),
- mikro- i makroelementów (Fe, K, Na, Ca, Mg),
- witaminy C (kwasu askrobinowego),
- węglowodanów (cukry proste, dwucukry, skrobia, błonnik pokarmowy),
- fosforu, polifosforany
- sztucznych substancji słodzących (aspartan,acesulfan,sacharyna, cyklaminian),
- białka,
- tłuszczu,
- zawartość alkoholu etylowego,metylowego, fuzli, cjanowodoru, aldehydu octowego,
- oznaczanie wartości odżywczej z uwzględnieniem węglowodanów przyswajalnych,
- zawartość kwasów (kwasowość ogólna i kwasowość lotna),
- zawartość popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10% HCL,
- określenie obecności szkodników, zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych,
- zawartość patuliny,
- zawartość wody,
- zawartość chlorku sodu,
- oznaczanie ekstraktu,
- oznaczanie stężenia jonów wodorowych (pH).

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji
- mgr inż. Katarzyna Kamieniecka
- tel. 056/653-93-76 (77) w 51

Dokumenty do pobrania


III Sekcja Oceny Środowiska Pracy wykonuje badania i pomiary:

1. W zakresie stężeń czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
a) badania zapylenia - frakcji wdychalnej  i frakcji respirabilnej w pyłach pochodzenia mineralnego, organicznego (zwierzęcego i roślinnego) i innych wraz z oznaczaniem wolnej krzemionki krystalicznej
b) badanie stężeń związków chemicznych:
- oznaczanie metali i ich tlenków (Fe, Mn, Al, Zn, Cr, Pb, Cu, Ni, Sn)
- oznaczanie gazów spawalniczych (tlenku węgla, tlenku i ditlenku azotu),
- oznaczanie rozpuszczalników organicznych wydzielających się z farb, lakierów, żywic, klejów (alkoholi, aldehydów, ketonów, octanów, węglowodorów alifatycznych i ich chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, benzyny ekstrakcyjnej  i innych),
2. W zakresie natężenia czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
- pomiary drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka,
- pomiary natężenia hałasu (w tym hałasu infradźwiękowego, nieustalonego, pomiar widma hałasu)
- pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego,
- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz wilgotności względnej

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr inż. Dariusz Modrzewski
tel. 056/653-93-76 (77) w 44


IV Sekcja Badania Środowiska Komunalnego wykonuje badania:

I. W zakresie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1. badania bakteriologiczne wody:

- bakterie grupy coli [metoda FM]

- bakterie Escherichia coli [metoda FM]

- bakterie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) [metoda FM]

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 22oC po 72 h [metoda PL]

- Enterokoki [metoda FM]

badania bakteriologiczne wody ciepłej:

- bakterie Legionella sp. [metoda FM]

2. badania fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie

z wymaganiami powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia:

- analizy w zakresie grupy A: barwa, mętność, pH, zapach, smak, przewodność  właściwa

- analizy w zakresie próby B, w tym: jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, glin, metale (ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, nikiel, selen, sód, bor), twardość ogólna, indeks  nadmanganianowi (utlenialność), chlorki, magnez, fluorki, siarczany, cyjanki

3. woda w opakowaniach jednostkowych, cysternach, zbiornikach magazynujących

wodę w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego zgodnie

z wymaganiami powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia

- bakterie Escherichia coli [metoda FM]

- Enterokoki [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda FM]

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 36oC po 48 h [metoda PL]

 

II. Badania bakteriologiczne wody z kąpielisk i wód powierzchniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

(D.U. Nr 86, poz. 478 z dnia 22 kwietnia 2011 r.):

- bakterie Escherichia coli. Test mikropłytek MUG/EC [metoda NPL]

- bakterie Enterokoków (paciorkowce kałowe). Test mikropłytek MUG/EC [metoda NPL]

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert] *

- bakterie Escherichia coli termolerancyjne [metoda NPL Colilert] *

- paciorkowce kałowe [metoda NPL Enterolert] *

III. Badania wody z basenów kąpielowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU z 2015 r., poz. 2016)

 

1. badania bakteriologiczne wody z basenów kąpielowych:

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 36oC po 48 h [metoda PL]

- bakterie Escherichia coli w [metoda NPL Colilert]

- bakterie Legionella sp. [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda NPL Pseudalert]

- gronkowce koagulazododatnie [metoda FM]

2. badania fizyko-chemiczne wody z basenów kąpielowych

- analizy w zakresie podstawowym: mętność, utlenialność, azotany, THM, chloroform, glin, żelazo,

IV. W zakresie badań gleb, osadów i ścieków

1. badania bakteriologiczne piasku z plaż, piaskownic i żwirowni

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie Escherichia coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie redukujące siarczyny Clostridium sp. [metoda PL]

- wykrywanie jaj pasożytów jelitowych, wskaźnik ATT [metoda flotacyjna, mikroskopowa]

- obecność pałeczek Salmonella spp. [metoda jakościowa]

2. badania chemiczne i bakteriologiczne gleby, osadów i ścieków

Badania chemiczne i bakteriologiczne osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych

osadów ściekowych.

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie Escherichia coli [metoda NPL Colilert]

- wykrywanie jaj pasożytów jelitowych, wskaźnik ATT [metoda flotacyjna, mikroskopowa]

- obecność pałeczek Salmonella spp. [metoda jakościowa]

- analiza w zakresie rozszerzonym, w tym: metale (ołów, kadm, chrom, cynk, miedź, nikiel)

 

V. W zakresie badań powietrza

1. badanie mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza wewnątrz obiektów metodą sedymentacyjną oraz czystości powierzchni metodą wymazów i metodą odciskową, zgodnie z normami: PN/Z-04008/08:1989; PN/Z-04111/02:1989; PN/Z-04111/03:1989, PB-10/HK:2007, w kierunkach:

- ogólna liczba kolonii bakterii w 37oC

- bakterie z rodzaju Staphylococcus, w tym gronkowce hemolizujące

- grzyby mikroskopowe

 

VI. Badania mikrobiologiczne wód mineralnych, źródlanych i stołowych zgodnie

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

 

- ogólna liczba kolonii bakterii w temp. 20-22oC i 37oC

- bakterie grupy coli i Escherichia coli [metoda FM]

- paciorkowce kałowe [metoda FM]

- Clostridia redukujące siarczyny [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda FM]

 

VII. Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella w wodach

powierzchniowych i innych próbkach wody (zgodnie z normą PN-EN ISO 19250:2013)

VIII. Badanie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

* - metoda badań inna niż określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Metody badań akredytowane zamieszczone są na stronie internetowej [ PCA ]

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr Anna Magdzińska
- tel. 56/653-93-76 (77) w 55

 

Dokumenty do pobrania

 


 


Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.