Higiena Pracy

DokumentyData dodania

Sortuj wedlug : Nazwa | Data | Ilosc pobran [ Rosnaco ]
Ankieta zgłoszeniowa ERASMUS+hot!Tooltip 03/05/2018 Pobran: 393
Przewodnik po kampaniihot!Tooltip 04/20/2016 Pobran: 901
poświęcony zarządzaniu wiekiem w pracy, zatytułowany „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie”
Plakat kampaniihot!Tooltip 04/20/2016 Pobran: 891
poświęcony zarządzaniu wiekiem w pracy, zatytułowany „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie”
Ulotka Konkursu Dobrych Praktykhot!Tooltip 04/20/2016 Pobran: 886
poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy, zatytułowanej „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie”
Ulotka kampaniihot!Tooltip 04/20/2016 Pobran: 923
poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zatytułowanej „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie”
Ulotka „Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma" -Informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) branży chemicznej
Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie właściwemu inspektorowi sanitarnemu (tj. państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu) informacji dotyczącej użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych lub przemysłowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu proponuje w celu ułatwienia pracodawcom wypełnienia niniejszego obowiązku zastosowanie tego formularza
Copyright © 2018 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.