Wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A Drukuj
środa, 17 stycznia 2018 07:51

 

 

Podstawowym sposobem zapobiegania zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A jest mycie rąk oraz przestrzeganie ogólnych zasad higieny przy sporządzaniu posiłków, przechowywaniu produktów żywnościowych i korzystaniu z toalety.

W 2017 roku na nadzorowanym terenie, tj. na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego (m. Toruń) i powiatu toruńskiego ziemskiego, nastąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) – zarejestrowano 9 przypadków tej choroby.

Poprzednio zachorowania na wzw A na nadzorowanym terenie rejestrowano w 2015 r.
(1 przypadek) oraz w 2004 r. (2 przypadki).

Wyraźny wzrost zachorowań na wzw A obserwuje się w ostatnim czasie w całej Polsce. Chorują nieuodpornione dzieci oraz coraz starsze grupy nieuodpornionych dorosłych.

Na świecie zakażenia wzw A najczęściej występują na terenach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nieprzestrzegających higieny. W ostatnim okresie w Europie opisywane są zachorowania o charakterze ognisk wzw A, w obrębie których odnotowywane są również zachorowania mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A – potocznie nazywane „żółtaczką pokarmową” –jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wirus HAV (Hepatitis A Virus).

Do zakażenia może dojść w wyniku:

-       bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,

-       spożycia zakażonej żywności,

-       spożycia zakażonej wody (także w formie kostek lodu),

-       umycia rąk w zakażonej wodzie,

-       drogą kontaktów seksualnych.

Zakażenie wzw A może przebiegać bezobjawowo, z łagodnymi objawami lub z różnie nasilonymi objawami od objawów grypopodobnych (w pierwszym okresie) oraz objawów ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości, ciemny mocz, do żółtaczki (czyli zażółcenia skóry, białkówki oczu czy błon śluzowych). Mogą występować ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Choroba ma z reguły nagły początek, wymagający hospitalizacji.

Okres od zakażenia się do wystąpienia pierwszych objawów może wynosić od 15 do 50 dni (średnio 30 dni). Osoba chora wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki. Wydalanie wirusa z kałem może trwać nawet do 6 tygodni od zakażenia. Wirus znajduje się także we krwi oraz ślinie chorego.

Zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A można zapobiec poprzez szczepienia, które w Polsce należą do grupy szczepień zalecanych (odpłatnych).

Skuteczność  szczepienia przeciw wzw A  oceniana jest na poziomie 98-99%. Odporność po szczepieniu jest długotrwała, prawdopodobnie utrzymuje się całe życie.

Podstawowym sposobem zapobiegania zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A jest mycie rąk oraz przestrzeganie ogólnych zasad higieny przy sporządzaniu posiłków, przechowywaniu produktów żywnościowych i korzystaniu
z toalety.

Poprawiony: środa, 17 stycznia 2018 09:58