Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca wyrobów do wybielania zębów. Drukuj
wtorek, 25 lutego 2014 14:34

Wyroby przeznaczone do wybielania zębów są produktami kosmetycznymi, w stosunku do których obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych. Substancją czynną stosowaną w tych wyrobach jest nadtlenek wodoru lub związki go uwalniające, a ww. rozporządzenie wprowadza ograniczenia odnośnie stosowania ww. substancji w wyrobach do wybielania zębów.

 

 

Nadtlenek wodoru i związki go uwalniające ujęte są w lp. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia nr 1223/2009 – stanowiącego listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, co oznacza, że ww. substancje mogą być stosowane w kosmetykach jedynie z zachowaniem określonych wymagań.

Wyroby do wybielania zębów podzielono na dwie grupy. Produkty zawierające do 0.1% nadtlenku wodoru – dostępne dla konsumentów bez ograniczeń i wymagające specjalnego znakowania. Druga grupa produktów obejmuje wyroby o stężeniu nadtlenku wodoru 0.1%-6%. Dla tej grupy, mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów przyjęto ograniczenia wiekowe odnośnie stosowania takich wyrobów – nie można ich stosować u osób w wieku poniżej 18 lat oraz ograniczenia w dostępności dla konsumentów – wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu wybielania pierwsze zastosowanie ma zostać przeprowadzane przez lekarza dentystę i następnie kosmetyk będzie mógł zostać przekazany konsumentowi do dalszego stosowania. Wprowadzono również specjalne wymagania w zakresie znakowania zawierające m.in. ww. ostrzeżenia.
Zatem:
1) sprzedaż wyrobów do wybielania zębów, zwierających w swoim składzie ponad 6% nadtlenku wodoru;
2) sprzedaż wyrobów do wybielania zębów, zwierających w swoim składzie nadtlenek wodoru w ilościach 0.1%-6% w sposób niezgodny z ww. ograniczeniami
- stanowi naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie produktów kosmetycznych.

 

Wyroby przeznaczone do wybielania zębów zawierające w swoim składzie 0.1% – 6% nadtlenku wodoru nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zakupem tego typu wyrobów – tzw. systemy nakładkowe czy paski do wybielania zębów  - w Internecie – poprzez anonimowe strony www lub poprzez serwisy aukcyjne.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega również przed indywidualnym przeprowadzaniem zabiegów wybielania zębów preparatami zawierającymi powyżej 0.1% (do 6%) nadtlenku wodoru.

Zabiegi wybielania zębów powinny być dokonywane po konsultacji z lekarzem stomatologiem, który po dokonaniu oceny stanu zębów oraz jamy ustnej przeprowadzi pierwszy zabieg, a następnie ewentualnie do dalszego stosowania preparat będzie mógł być przekazany/sprzedany konsumentowi.